Nový skener v laboratoři

Výhodou naší ordinace je spolupráce s laboratoří paní Lenky Kalousové, která se nachází přímo v objektu. Zhotovuje veškeré stomatologické výrobky ať snímacího nebo fixního charakteru. Tato laboratoř si pro zlepšení služeb pro naše pacienty pořídila nový výkonný skener pro zpřesnění zpracování stomatologických výrobků.

DW3 evo