MUDr. Hrušková Pavla

MUDr. Pavla Hrušková

MUDr. Hrušková Pavla

Ošetřující lékařka

Absolventka 1. lékařské fakulty UK Praha – promoce 1994.

Členka České stomatologické komory – od 1994.

Povolení používání přístrojů pro magnetoterapii a neinvazivní laseroterapii – od 1995.

Licence ČSK – osvědčení odborné způsobilosti – od 1996.

Registrace nestátního zdravotního zařízení – 2000.

Provozovatelka nestátního zdravotního zařízení – 2001- dosud.

Osvědčení odbornosti PZL – 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021.