Laseroterapie

Laseroterapie

BTL-5110 Laser je špičkový přístroj pro neinvazivní laserovou terapii. Moderní intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje zajišťuje jednoduché a rychlé nastavení terapie.

K přístroji je k dispozici velký výběr červených a infračervených laserových sond s výkonem až 400 mW a laserových sprch s výkonem až 1800 mW. Široké možnosti nastavení frekvencí a dávek energie, zajišťují rychlou a účinnou léčbu.

V přístroji jsou naprogramované nejčastěji používané diagnózy včetně popisu biologických účinků, dávek energie, frekvence, místa aplikace a dalších důležitých informací. Přístroj umožňuje provádět i laserovou akupunkturu.

Aplikace pro stomatologii

alveolitis, analgia, angulus infectiosus, aphta (stomatitis aphtosa), caries dentis, cicatrix cheloidum, cicatrix recens, contusio, decubitus, dentitio diffi cilis-analgia, fractura-analgia, gingivitis, herpes, hyperaemia pulpae, hypersensibilitas dentinalis, morbus temporomandibulare, neuralgia nervi trigemini, parodontitis, periodontitis, postextractio, preparatio, pulpa aperta, pulpitis, sanatio postoperativa

Příklad terapie encyklopedie

C I C A T R I X C H E L O I D U M

Program: L-1104
cicatrix cheloidum
Parametry terapie
Dávka: 4 J/cm2
Výkon: dle sondy
Ozařovaná plocha: 1 cm2
Frekvence: 5 Hz
Střída: 80 %
Sonda červená
Frekvence procedur 2 – 3
Počet procedur 10 – 15 (40)
Poznámka: Ozařujeme celou jizvu. Ozářením laserem zmírníme nocicepční aktivitu keloidních jizev. Ozařujeme v kombinaci s chirurgickým odstraněním. U osob se sklonem k tvorbě keloidů je vhodné ozařovat preventivně. Čím delší doba uplynula od vzniku jizvy, tím trvá léčba déle. U starších jizev s výraznější patologickou kolorací docílíme alespoň dekolorace.

Podrobnější informace o vhodnosti, možnosti aplikací a cenová nabídka v ordinaci.